Realizacja szczepieńNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MIESZKO” Sp. z o.o.
ul. Mieszka I 10   •   58-100 Świdnica

Umawianie terminów szczepień

tel. 785 21 56 21
lub 74 856 87 87Szczepienia finansowane są przez Miasto Świdnica w ramach programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2016-2018 dla Miasta Świdnicy”

Zaszczep się

Program bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi HPV

Pani Prezydent Miasta Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska oraz Rada Miejska w Świdnicy podjęły decyzję o realizacji i finasowaniu programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2016-2018 dla Miasta Świdnicy”.

Programem szczepień na 2018r. objęte są dziewczynki z rocznika 2005 zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Świdnica.

Korzyści ze szczepienia

Głównym celem szczepienia przeciwko HPV jest istotne zmniejszenie ryzyka wystąpienia raka szyjki macicy. Większość przypadków raka szyjki macicy wynika bezpośrednio z zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Szacuje się, że połowa społeczeństwa w ciągu swojego życia przechodzi zakażenie tym wirusem. Na raka szyjki macicy umiera w Polsce niemal 2000 kobiet rocznie.

Spotkania edukacyjne dla młodzieży

Zaplanowane są spotkania edukacyjne dla uczniów z rocznika 2005, które poprowadzi wykwalifikowany personel medyczny. Zajęcia odbędą się w szkołach i będą obejowały swym zakresem m.in. podstawowe informacje o drogach przenoszenia się HPV, zmniejszeniu ryzyka zakażenia, możliwych powikłaniach zakażenia, nowotworach związanych z HPV, jak również korzyściach wynikających ze szczepień.

Przebieg szczepień

Dojrzałe decyzje
  Pełny cykl szczepienia składa się z podania trzech dawek szczepionki Silgard. W 2018r. przepowadzone będzie pełne szczepienie dziewczynek z rocznika 2005.

Realizacja szczepień odbywać się będzie w Przychodni MIESZKO w Świdnicy - po wcześniejszym umówieniu terminu osobiście lub telefonicznie - tel. 785 21 56 21 lub 74 856 87 87 (www.nzozmieszko.pl). Szczegółowe informacje można uzyskać pod powyższymi numerami telefonów oraz na www.hpv.swidnica.pl.