Realizacja szczepieńNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MIESZKO” Sp. z o.o.
ul. Mieszka I 10   •   58-100 Świdnica

Umawianie terminów szczepień

tel. 785 21 56 21
lub 74 856 87 87Szczepienia finansowane są przez Miasto Świdnica w ramach programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2016-2018 dla Miasta Świdnicy”

Zaszczep się

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie dziewczynek z rocznika 2005

Prezydent Miasta Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska oraz Rada Miejska w Świdnicy podjęły decyzję o realizacji i finasowaniu programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2016-2018 dla Miasta Świdnicy”. Programem szczepień objęte są dziewczynki z rocznika 2005 zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Świdnica.

Wirusy brodawczaka ludzkiego

Wirusy HPV przenoszą się między ludźmi przez kontakt bezpośredni. Szacuje się, że około połowa społeczeństwa w trakcie swojego życia może przechodzić zakażenie wirusem HPV. Wirusy te odpowiadają za występowanie zmian na skórze i błonach śluzowych i mogą prowadzić do powstawania nowotworów, w tym raka szyjki macicy. Na raka szyjki macicy umiera w Polsce niemal 2000 kobiet rocznie.

Szczepienia przeciwko HPV

Szczepienie przeciwko HPV dziewcząt w wieku 11-15 lat istotnie zmniejsza ryzyko wystąpienia u nich raka szyjki macicy. Na pełny cykl szczepienia składają się trzy podania szczepionki SILGARD. W 2018r. pełnym cyklem szczepień objęte są dziewczynki z rocznika 2005. Koszt podania cyklu trzech dawek szczepionki, poprzedzonych badaniami lekarskimi, jest w całości sfinansowany ze środków budżetowych Miasta Świdnica.

Zajęcia edukacyjne

Dojrzałe decyzje

Ponadto w świdnickich szkołach odbywają się zajęcia edukacyjne dla dziewczynek i chłopców z rocznika 2005, które prowadzi wykwalifikowany personel medyczny.  

Obowiązkowa zgoda rodzica/opiekuna na szczepienie

Warunkiem skorzystania z darmowego szczepienia jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów. W tym celu należy wypełnić formularz zgody na szczepienie. W razie braku zgody na szczepienie prosimy o pisemną adnotację na formularzu.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym programie szczepień.

Możecie uchronić swoje córki przed rakiem szyjki macicy!

Realizacja szczepień

Dojrzałe decyzje

Pełny cykl szczepienia składa się z podania trzech dawek szczepionki Silgard. Szczepienia poprzedzone są kwalifikayjnym badaniem lekarskim.

Realizacja szczepień odbywać się będzie w Przychodni MIESZKO w Świdnicy - po wcześniejszym umówieniu terminu osobiście lub telefonicznie - tel. 785 21 56 21 lub 74 856 87 87. Szczegółowe informacje można uzyskać pod powyższymi numerami telefonów oraz na www.hpv.swidnica.pl.