Realizacja szczepieńNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MIESZKO” Sp. z o.o.
ul. Mieszka I 10   •   58-100 Świdnica

Umawianie terminów szczepień

tel. 785 21 56 21
lub 74 856 87 87Szczepienia finansowane są przez Miasto Świdnica w ramach programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2016-2018 dla Miasta Świdnicy”

Zaszczep się

Program bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi HPV

Pani Prezydent Miasta Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska oraz Rada Miejska w Świdnicy podjęły decyzję o realizacji i finasowaniu programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2016-2018 dla Miasta Świdnicy”.

Zgodnie z założeniami powyższego programu w 2018r. prowadzone będą szczepienia dziewczynek z rocznika 2005.

Program Profilaktyki zakłada istotny współudział szkół w przekazaniu informacji do uczennic i ich rodziców.

Korzyści ze szczepienia

Głównym celem szczepienia przeciwko HPV jest istotne zmniejszenie ryzyka wystąpienia raka szyjki macicy. Większość przypadków raka szyjki macicy wynika bezpośrednio z zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Szacuje się, że połowa społeczeństwa w ciągu swojego życia przechodzi zakażenie tym wirusem. Na raka szyjki macicy umiera w Polsce niemal 2000 kobiet rocznie.

Spotkania edukacyjne dla młodzieży

Zaplanowane są spotkania edukacyjne dla uczniów z rocznika 2005, które poprowadzi wykwalifikowany personel medyczny. Zajęcia mogą odbyć się z klasami w ramach godzin wychowawczych. Zakres poruszanej tematyki obejmie m.in. podstawowe informacje o drogach przenoszenia się HPV, zmniejszeniu ryzyka zakażenia, możliwych powikłaniach zakażenia, nowotworach związanych z HPV, jak również korzyściach wynikających ze szczepień.

Przebieg szczepień

Dojrzałe decyzje

Pełny cykl szczepienia składa się z podania trzech dawek szczepionki Silgard. Szczepienia poprzedzone są kwalifikayjnym badaniem lekarskim.

Realizacja szczepień odbywać się będzie w Przychodni MIESZKO w Świdnicy - po wcześniejszym umówieniu terminu osobiście lub telefonicznie - tel. 785 21 56 21 lub 74 856 87 87. Szczegółowe informacje można uzyskać pod powyższymi numerami telefonów oraz na www.hpv.swidnica.pl.

Spotkanie informacyjne dla rodziców i nauczycieli

Krótkie spotkania z rodzicami dotyczące spraw organizacyjnych związanych z przebiegiem szczpień chcielibyśmy przeprowadzić podczas "wywiadówek" w szkołach pod koniec stycznia 2018r.