Realizacja szczepieńNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MIESZKO” Sp. z o.o.
ul. Mieszka I 10   •   58-100 Świdnica

Umawianie terminów szczepień

tel. 785 21 56 21
lub 74 856 87 87Szczepienia finansowane są przez Miasto Świdnica w ramach programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2020 dla Miasta Świdnicy”

Zaszczep się przeciwko HPV

UWAGA! Obecnie zakończono przyjmowanie nowych osób do szczepień. Kontynuujemy rozpoczęte dotychczas szczepienia.


Zaszczep się przeciwko HPV

Prowadzimy bezpłatne
szczepienia przeciwko HPV
dla dziewczynek urodzonych
w 2006r.

zamieszkałych na terenie
Gminy Miasto Świdnica

Gmina Miasto Świdnica

Szczepienia w pełni finansowane z budżetu Gminy Miasto Świdnica

Przychodnia MIESZKO

Umawianie terminów szczepień:

tel. 785 21 56 21 • 74 856 87 87


Wirus brodawczaka ludzkiego HPV

Wirusy HPV odpowiadają za powstawanie m.in. raka szyjki macicy, kłykcin kończystych i innych zmian skóry i błon śluzowych. Z powodu raka szyjki macicy umiera w Polsce niemal 2000 kobiet rocznie.

Szczepienie

Szczepionka przeciwko HPV zmniejsza ryzyko wystąpienia raka szyjki macicy i innych chorób wywoływanych przez wirusy HPV

Szczepionka Gardasil

Pełny cykl szczepienia wymaga podania podskórnego trzech dawek szczepionki.
Wybrana szczepionka Gardasil firmy MSD jest rekombinowaną szczepionką przeciwko typom 6, 11, 16 i 18 wirusa HPV. Dotychczas podano w ponad 120 krajach około 200 milionów dawek tej szczepionki, a ryzyko wystąpienia poważnych działań niepożądanych oszacowane jest na poziomie 0,003%. Oznacza to, że szczepienia można uznać za bezpieczne.

Przystąpienie do programu szczepień

Warunkiem skorzystania z darmowego szczepienia jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów. W tym celu należy wypełnić formularz zgody na szczepienie

Badanie lekarskie

Podanie każdej dawki szczepionki poprzedzone jest kwalifikującym badaniem lekarskim. Po każdym szczepieniu (również po podaniu innych szczepionek, m.in. obowiązkowych) rutynowo zaleca się pozostanie w poczekalni przez około 30 minut.

Prelekcje dla uczniów

W ramach programu prowadzone są również szkolenia dla uczniów z rocznika 2006 na temat zakażeń wirusem HPV i zachowań zmniejszających ryzyko zakażenia.
Plakat Szczpienia przeciwko HPV

Realizacja szczepień

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MIESZKO” Sp. z o.o.

ul. Mieszka I 10 • 58-100 Świdnica • www.nzozmieszko.pl

tel. 785 21 56 21 • 74 856 87 87

Konieczne wcześniejsze umówienie terminu szczepienia – osobiście lub telefonicznie.

Szczepienia finansowane są przez Miasto Świdnica w ramach programu polityki zdrowotnej - „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2020 dla Miasta Świdnicy”