UE dotacje

Gabinet Zabiegowy i Laboratorium

  Gabinet Zabiegowy świadczy usługi dla pacjentów naszej przychodni - na podstawie skierowania od lekarza.

  Zakres usług

  • iniekcje domięśniowe, dożylne i podskórne
  • EKG (elektrokardiogram serca)
  • pomiar ciśnienia tętniczego i tętna
  • badanie poziomu cukru we krwi
  • badania laboratoryjne - pobieranie krwi i innych materiałów biologicznych
  • wykonywanie i zmiana opatrunków

  Badania laboratoryjne

  W gabinecie zabiegowym pobieramy krew oraz przyjmujemy inny materiał do badań laboratoryjnych.

   Oferujemy szereg badań z krwi oraz innych materiałów w zakresie m.in.:
  • analityki ogólnej,
  • hematologii i koagulologii,
  • badań biochemicznych,
  • badań serologicznych, w tym serologia grup krwi,
  • immunodiagnostyki,
  • specjalistycznych badań w kierunku alergii,
  • badań mikrobiologicznych,
  • badań genetycznych.

Odpłatność za usługi w poradni