UE dotacje

Informacje

Prawa Pacjenta

Prawa pacjenta określone są w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Więcej informacji i dane kontaktowe na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Wykaz podstawowych praw pacjenta

 
 • Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 • Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.
 • Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.
 • Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji.
 • Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
 • Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
 • Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia (...), jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa.

Rejestracja On-Line

Przerwa techniczna


Ze względów technicznych internetowa rejestracja chwilowo niedostępna.

Przepraszamy za utrudnienia.


Ubezpieczenia prywatne

 • 2_polmed.jpg
 • 3_compensa.jpg
 • 1_pzu.jpg
  Przychodnia MIESZKO świadczy usługi dla pacjentów prywatnych ubezpieczalni:

 • PZU Pomoc
 • Polmed SA
 • Compensa

Zakres usług w zależności od pakietu ubezpieczenia - informacje w ubezpieczalniach.

Umowa z NFZ

Logo NFZ

Przychodnia MIESZKO dla osób ubezpieczonych
świadczy usługi w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej.Zakres usług w ramach NFZ - opieka podstawowa

Opieka lekarzy internistów, pediatrów, specjalistów medycyny rodzinnej oraz pielęgniarek i położnych, gabinet zabiegowy, laboratorium, punkt szczepień.
Wymagane jest złożenie deklaracji wyboru przychodni - w formie papierowej formularz na stronie NFZ - oryginał należy dostarczyć do przychodni) lub w formie online na stronie www.pacjent.gov.pl.

Pomoc w stanach nagłych zachorowań w dni wolne i w nocy

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka.
Aktualny wykaz placówek można znaleźć na stronie NFZ.
W Świdnicy nocną i świąteczną opiekę zdrowotnej sprawuje SPZOZ (Pogotowie Ratunkowe) - ul. Leśna 31, obok Szpitala Latawiec; tel. 74 66 22 780. W ramach świadczeń, gdy stan chorego tego wymaga, realizowane są również wizyty domowe.

Pomoc w stanach nagłych zachorowań dla pacjentów z innych przychodni

Pacjenci nie należący do naszej przychodni, którzy są zameldowani poza Gminą Świdnica i gminami sąsiadującymi, w stanach nagłych zachorowań mogą skorzystać z pomocy lekarskiej bez składania deklaracji.

Przyjęcia pacjentów z Unii Europejskiej

Pacjenci z krajów Unii Europejskiej, przebywający czasowo na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w stanach nagłych zachorowań mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy lekarskiej na podstawie odpowiednich dokumentów potwierdzających prawo do ubezpieczenia, wydanych przez ubezpieczalnie w ich kraju - najczęściej jest to tzw. "Karta EKUZ".

Zakres usług w ramach NFZ - poradnie specjalistyczne

  Przychodnia MIESZKO posiada umowę z NFZ na świadczenie usług w następujących poradniach:
 • Poradnia Alergologiczna     (wymagane skierowanie)
 • Poradnia Endokrynologiczna     (wymagane skierowanie)
 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza     (bez skierowania)
 • Poradnia Kardiologiczna     (wymagane skierowanie)

Prawo do bezpłatnych świadczeń

Uprawnienia do bezpłatnych świadczeń w ramach umowy z NFZ weryfikowane są w elektronicznym systemie eWUŚ. Jeżeli system eWUŚ poinformuje o braku ubezpieczenia, pacjent ma możliwość okazania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie lub napisanie odpowiedniego oświadczenia. Więcej informacji dotyczących potwierdzania ubezpieczenia - na stronie NFZ.

Usługi prywatne

  Wszystkie nasze usługi - m.in. wizyty u lekarzy, badania laboratoryjne, badania USG i inne badania diagnostyczne, szczepienia - dostępne są prywatnie.
 • Bez długich kolejek - nawet wizyty u specjalistów dostępne w ciągu kilku dni
 • Bez skierowań
 • Dogodne formy płatności - akceptujemy również karty płatnicze
      
 • Cennik usług dostępny w przychodni